O centrále

Zde naleznete základní informace o struktuře a činnosti Centrály cestovního ruchu-Jižní Morava, z.s.p.o.

.


  • Statut

  • Aktuality

  • Základní informace

    Jihomoravský kraj je oblastí s bohatým turistickým potenciálem, který tvoří jedinečné kulturní dědictví, stále živé lidové tradice, mimořádné přírodní bohatství. V cestovním ruchu regionu převažují malé podniky charakteristické vysokou mírou rozptýlenosti. Posílení rozvoje cestovního ruchu tak závisí na spolupráci zainteresovaných subjektů soukromé sféry a rovněž veřejného sektoru. Výsledky spolupráce ovlivní úroveň poskytovaných služeb, hospodaření podniků a rozhodování turistů nejen při výběru destinace, ale i při samotném pobytu v regionu.

    Brno - město, Život v kraji více