Aktivní spoluprací k rozvoji cestovního ruchu

Memorandum o spolupráci podepsali v první den veletrhu Regiontour 2016 na brněnském výstavišti předsedkyně Asociace organizací cestovního ruchu Zuzana Vojtová a předseda Fóra cestovního ruchu České republiky Viliam Sivek.

 Obě organizace vycházejí ze společného přesvědčení o nutnosti aktivní spolupráce ke zlepšení podmínek rozvoje cestovního ruchu na území České republiky, nastavení jasného systému řízení a podpory cestovního ruchu, zvyšování kvality služeb v tomto segmentu národního hospodářství v souladu s Koncepcí státní politiky cestovního ruchu ČR na období let 2014-2020.
Asociace organizací cestovního ruchu, zájmové sdružení právnických osob, byla založena v roce 2010 v Brně. Jejím cílem je navrhovat a podílet se na tvorbě legislativních a hospodářských opatření ve vztahu k cestovnímu ruchu a být dalším významným nástrojem komunikace mezi centrálními institucemi a regiony. Zakládacími členy jsou Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, Vysočina Tourism a Destinační společnost Východní čechy. Dalšími členy jsou Jihočeská centrála cestovního ruchu a Moravian-Silesian Tourism, s.r.o., Jsou to organizace s celokrajskou působností, působící mimo jiné na základě pověření či zřízení krajem.
Fórum cestovního ruchu, založené v roce 2014, je nezávislou celostátní komunikační platformou pro koordinaci a prezentaci zájmů podnikatelů v cestovním ruchu. Jeho cílem je zkvalitnění spolupráce uvnitř odvětví cestovního ruchu a efektivnější prosazování nutných změn. Fórum sdružuje nejvýznamnější organizace cestovního ruchu v ČR, mezi něž patří Asociace cestovních kanceláří ČR, Asociace turistických informačních center ČR, Svaz léčebných lázní ČR, Asociace průvodců ČR a další organizace. Fórum tak potvrzuje svoji silnou pozici jednotného partnera Ministerstva pro místní rozvoj ČR a státní správy při nastavování podmínek pro rozvoj odvětví v České republice.

Fotogalerie