Členství

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. je členem mnoha významných asociací, sdružení, Regionální hospodářské komory Brno apod.


 • Spolek pro GP ČR Brno

  CCRJM je spolu s JMK a statutárním městem Brno zakládajícím členem Spolku od října 2015.

 • International Coach Tourism Federation (RDA)

  International Coach Tourism Federation (RDA)

  RDA je největší evropskou asociací pro autokary a skupinovou turistiku. Filosofií sdružení je poskytovat rozsáhlé servisní služby a produkty. Podpora ekonomicky šetrné moderní autobusové přepravy je hlavním cílem politického závazku RDA. S pomocí aktivního lobbingu a s kontakty s tvůrci legislativ na národní i meznárodní úrovni zastupují zájmy mezinárodní autobusové a skupinové turistiky.

 • Regionální hospodářská komora Brno (RHK Brno)

  Regionální hospodářská komora Brno (RHK Brno)

  Regionální hospodářská komora Brno sdružuje právnické a fyzické osoby, keré provozují podnikatelskou činnost. Poskytuje poradenské a konzultační služby podnikatelům v otázkách spojených s podnikatelskou činností, poskytují informace o hospodářství, ekonomických podmínkách a právních předpisech, týkajících se podnikatelských aktivit, organizuje vzdělávací činnost a spolupráci s orgány veřejné správy v zajišťování informačního servisu aj.

 • International Congress and Convention Association (ICCA)

  International Congress and Convention Association (ICCA)

  Mezinárodní agentura pro kongresový cestovní ruch vznikla spojením několika cestovních agentur, sdružuje odborníky, kteří se podílejí na pořádání mezinárodních akcí, podílí se na tvorbě kongresové statistiky, sledují a analyzují trendy za posledních 30 let na trhu kongresového cestovního ruchu.

 • Multifunkční centrum zámku Lednice, zájmové sdružení právnických osob

  Multifunkční centrum zámku Lednice, zájmové sdružení právnických osob

  Sdružení bylo založeno za účelem přípravy, podání a realizace "Zámecké jízdárny v lednici - multifunkční centrum" spočívajícího v opravě/rekonstrukci části pozemků a budov v Lednici na Moravě. Předmětem činnosti srdužení je pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, dále pořádání kulturních produkcí, zábav aj. Součástí je i činnost informačních a zpravodajských kanceláří.

 • CzechTourism - Czech Convention Bureau

  CzechTourism - Czech Convention Bureau

  Czech Convention Bureau koordinuje veškeré marketingové aktvity využívané při komunikaci se zahraničními partnery a potenciálními klienty, kteří projeví zájem o pořádání setkání, incentivních akcí, konferencí či výstav v České republice. Podstatou projektu je koordinace činnosti regionálních agentur v České republice a jejich vzdělávání, vytvoření požadované úrovně služeb v každém regionu a pomoc při prezentaci jejich celkového produktu.