Členství

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z.s.p.o. je členem mnoha významných asociací, sdružení, Regionální hospodářské komory Brno apod.


  • Asociace organizací cestovního ruchu, zájmové sdružení právnických osob

    Asociace organizací cestovního ruchu, zájmové sdružení právnických osob

    Cílem Asociace OCR je navrhovat a podílet se při tvorbě legislativních a hospodářských opatření ve vztahu k cestovnímu ruchu. Asociace OCR má zájem stát se dalším významným komunikačním kanálem mezi centrálními institucemi a regiony. Sdružení je neziskovou organizací, předmětem činnosti dle stanov je zastupování a ochrana hospodářských zájmů členů, rozvíjení jejich činnosti a profesní prestiže.