Multifunkční centrum zámku Lednice, zájmové sdružení právnických osob

Multifunkční centrum zámku Lednice, zájmové sdružení právnických osob

Sdružení bylo založeno za účelem přípravy, podání a realizace "Zámecké jízdárny v lednici - multifunkční centrum" spočívajícího v opravě/rekonstrukci části pozemků a budov v Lednici na Moravě. Předmětem činnosti srdužení je pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí, dále pořádání kulturních produkcí, zábav aj. Součástí je i činnost informačních a zpravodajských kanceláří.

Projekt "Zámecká jízdárna v Lednici - multifukční centrum" se zaměřuje na vzorovou obnovu koníren státního zámku v Lednici a jejich nové využití. Nové multifunkční centrum nabídne své prostory pro vzdělávací a kulturní aktivity. Tematicky bude programová náplň nového centra zaměřena na kulturní krajinu, s využitím modelového příkladu komponované krajiny Lednicko - valtického areálu, zapsaného na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách: www.mczl.cz/