Regionální hospodářská komora Brno (RHK Brno)

Regionální hospodářská komora Brno (RHK Brno)

Regionální hospodářská komora Brno sdružuje právnické a fyzické osoby, keré provozují podnikatelskou činnost. Poskytuje poradenské a konzultační služby podnikatelům v otázkách spojených s podnikatelskou činností, poskytují informace o hospodářství, ekonomických podmínkách a právních předpisech, týkajících se podnikatelských aktivit, organizuje vzdělávací činnost a spolupráci s orgány veřejné správy v zajišťování informačního servisu aj.

 Více informací naleznete na oficiálních stránkách: www.rhkbrno.cz/