Nadace Partnerství

Nadace Partnerství

Nadace Partnerství existuje již od roku 1991 a za více jak dvacet let se z ní stala největší česká environmentální nadace. Jaké je její poslání? V Nadaci Partnerství pomáhají lidem pečovat o životní prostředí.

 

Jak Nadace Partnerství pomáhá?

  • uděluje granty
  • poskytuje odborné služby
  • vzdělává širokou veřejnost i veřejnou správu
  • inspiruje Otevřenou zahradou
  • organizuje informační i propagační kampaně

 

S CCRJM spolupracuje Nadace Partnerství např. na rozvoji cykloturistiky a vinařské turistiky.

Více informací na www.nadacepartnerstvi.cz.