Občanské sdružení Paměť

Občanské sdružení Paměť založili v roce 2008 Luděk Navara, Miroslav Kasáček a Silvie Ševčíková. Impulsem ke vzniku sdružení byla snaha otevřít minulost a rozvinout debatu nad osudy jednotlivců, ale i celých rodin, které se postavili proti komunistickému režimu.

Základní činností sdružení je příprava a prezentace projektů mapující příběhy druhé poloviny 20. století, které výrazně zasáhly do života české společnosti. Projekty jsou realizovány v různých formách – výstavy, televizní dokumenty, knižní publikace, debaty pro širokou veřejnost atd. Příkladem úspěšných projektů je Stezka svobody nebo Památník Brána ke svobodě nedaleko Mikulova.

Velkou pozornost obrací sdružení Paměť především na mladou generaci, pro kterou je doba komunistického režimu vzdálenou minulostí. Mladí lidé mají v současné době paradoxně málo možností dozvědět se o událostech, které dodnes zůstávají živé v paměti mnoha lidí. Proto se sdružení podílí a připravuje vzdělávací programy, které se věnují konkrétním osudům lidí, o kterých se nesmělo mluvit.

Další informace na www.sdruzenipamet.cz.