Weinviertel Tourismus GmbH

Weinviertel Tourismus GmbH

Destinační organizace Weinviertel Tourimus GmbH se zaměřuje na rozvoj spolupráce a propagaci regionu Dolního Rakouska Weinviertel, který sousedí s Jižní Moravou.

Oba partneři úzce přeshraničně spolupracují a realizovali množství projektů v rámci ETZ Rakousko-Česká republika na podporu rozvoje turismu v tomto příhraničním reginu v oblasti cykloturistiky, vinařské turistiky, gastronomie, Svatojakubské cesty apod.

Další informace na www.weinviertel.at.