Živé prameny jižní Moravy – Nejlepší projekt pro turisty

Projekt Centrály cestovního ruchu Jižní Morava nazvaný „Živé prameny jižní Moravy“ se umístil na prvním místě v anketě o Nejlepší projekt pro turisty, vyhlášené Českou asociací novinářů a publicistů v cestovním ruchu a společností Turistika.cz. Výsledky hlasování turistů, které se uskutečnilo prostřednictvím stránek Turistika cz, byly slavnostně vyhlášeny 18.února v rámci letošního veletrhu cestovního ruchu Holiday World. 

V projektu Živé prameny jižní Moravy turisté ocenili ucelenou propagační kampaň centrály, představující turistický region jižní Moravy jako atraktivní cíl relaxačních a wellness lázeňských pobytů. Léčivá voda a víno – právě tyto atributy jihomoravského wellness byly hlavními body úspěšné mediální komunikace projektu.
Druhé místo v hlasování účastníků ankety obsadil projekt Centrály cestovního ruchu Východní Moravy (partnerem byla také Centrála cestovního ruchu Jižní Moravy) nazvaný „Cyril a Metoděj, autentický příběh naší země.“ Jeho posláním bylo zvýšení zájmu o církevní památky a místa spojená s duchovním odkazem Velké Moravy a prohloubení zájmu o poznání míst spojených s prvním středověkým státním útvarem západních Slovanů.
Třetí místo v anketě zaujal produkt Východní Morava – zdravá destinace a jeho podpůrná kampaň, připravená s cílem zvýšení zájmu o region východní Moravy. Pro komunikaci využívá jednoduchý a jasně pochopitelný slogan „Východní Morava – zdravá destinace.“