Soutěže na Facebooku

Pravidla soutěže "Podzimní fotka" na Facebooku Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava

I.                 Organizátor a pořadatel

Organizátorem a pořadatelem soutěže (dále jen „Soutěž“) je Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o., se sídlem Radnická 2, Brno 602 00, IČ: 75063638, DIČ: CZ75063638 (dále jen „Pořadatel“).

II.               Doba platnosti soutěže

1.      Soutěž proběhne od 16.11.2018 do 10.12.2018. 
2.      Soutěž proběhne na Facebookovém profilu www.facebook.com/thesouthmoravia
3.      Každý soutěžící se soutěže smí účastnit jen jednou, a to pod svým skutečným jménem.

III.              Účastníci soutěže

1.      Účastníkem soutěže (dále jen „Soutěžící) může být pouze soukromá osoba s osobním profilem na sociální síti Facebook, která plní tyto podmínky:
a)      je starší 18 let,
b)      má trvalé nebo přechodné bydliště na území České republiky,
c)      se zaregistrovala na sociální síti Facebook před začátkem soutěže,
d)      je fanouškem stránky Jižní Morava,
e)      uveřejní pouze 1 fotografii s tématem "podzim na jižní Moravě",
f)       splňuje podmínky sociální sítě Facebook (viz https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/)
2.       Účastí v soutěži se soutěžící vyjadřuje akceptování těchto pravidel a zavazuje se je dodržovat.
3.      Zaměstnanci a osoby blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Pořadatele jsou z účasti v soutěži vyloučeni.
4.      Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (zejména, avšak nikoliv výhradně, za funkčnost internetového připojení, sociální sítě Facebook atp.).
5.      Výhercem soutěže může být jen ten, kdo splní všechny podmínky kritéria a podmínky soutěže. Výhercem se stane ten, jehož fotografie získá největší počet tzv. lajků od ostatních uživatelů. Výherce bude o své výhře informován prostřednictvím soukromé zprávy z Facebookové stránky pořadatele. V případě potřeby musí soutěžící dokázat autenticitu svého profilu. Pořadatel také uvede jméno ve finálním komentáři pod soutěžním příspěvkem.
6.      Účast v soutěži není nijak zpoplatněna.

IV.             Pravidla soutěže

Soutěžním úkolem poskytnou pouze 1 fogografii s tématem "podzim na jižní Moravě" a to tak, že foto pošlou v soukromé zprávě na stránku Jižní Morava a to do 10.12. 2018. Pořadatel soutěže fotky umístí do alba vytvořeného pro účely této soutěže. Ostatní fanoušsci FB stránky Jižní Morava "lajkují" fotografie v komentářích do 16.12.2018. 

V.               Výhry, podmínky získání výher

1.      Ta fotografie, která získá nejvíce tzv. lajků od ostatních fanoušků stránky Jižní Morava, zvítězí.
2.      V soutěži se hraje o lahev 0,7l vína do hodnoty 200 Kč.
3.      Po vyhodnocení soutěže bude výherce kontaktován do 20.12. 2018 a bude s ním domluven termín předání. Podmínkou je osobní vyzvednutí výhry v informačním centru Jižní Moravy v sídle Pořadatele. Nebude-li možné kontaktovat výherce pomocí soukromé zprávy na soc. síti Facebook, případně, nebude-li reagovat do 30.12. 2018 propadá výhra bez možnosti náhrady ve prospěch Pořadatele.
4.      Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel nedopovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. Výhru nelze reklamovat, výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcnou výhru, jakož i vymáhání účasti v soutěži právní cestou, není možné. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné povinnosti vůči státu. S tím je soutěžící srozuměn.
 

VI.             Kontakt

Kontaktní e-mail pro zasílání dotazů a připomínek ohledně soutěže: info[at]ccrjm.cz

VII.            Svolení a licence

Zapojením do soutěže souhlasí Soutěžící se zpracováním zaslaných osobních údajů (tedy v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail) pro potřeby soutěže a jejího vyhodnocení. Jejich zpracování proběhne v souladu s nařízením GDPR. Soutěžící potvrzuje, že si je vědom svých práv a že všechny jím uvedené údaje jsou přesné, pravdivé a poskytnuté dobrovolně.

VIII.          Závěrečná ustanovení

1.      Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, který nesplňuje výše uvedené podmínky, a v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s těmito pravidly nebo dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné a bez možnosti odvolání.
2.      V případě, že bude zjištěno, že 1 uživatel soutěžil z více různých Facebookových profilů, budou všechny jeho odpovědi ze soutěže vyloučeny.
3.      Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit či upravit pravidla soutěže kdykoli v jejím průběhu.
4.      Zapojením do soutěže vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. Výše uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Pořadatele či v kontaktním e-mailu, odvolání však může mít za následek nemožnost předání výhry.
5.      Účastník svým zapojením se do soutěže zároveň souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení, města, a fotografie na webu (ccrjm.cz, jizni-morava.cz) a Facebooku Jižní Morava, v propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží či pro jiné marketingové nebo obchodní účely pořadatele s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže. Zveřejňování dle tohoto ustanovení se může dít po dobu 2 let od ukončení soutěže.

 

Pravidla soutěže "Prázdninová fotka" na Facebooku Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava

I.                 Organizátor a pořadatel

Organizátorem a pořadatelem soutěže (dále jen „Soutěž“) je Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o., se sídlem Radnická 2, Brno 602 00, IČ: 75063638, DIČ: CZ75063638 (dále jen „Pořadatel“).

II.               Doba platnosti soutěže

1.      Soutěž proběhne od 5.9.2018 do 31.9.2018. 
2.      Soutěž proběhne na Facebookovém profilu www.facebook.com/thesouthmoravia
3.      Každý soutěžící se soutěže smí účastnit jen jednou, a to pod svým skutečným jménem.

III.              Účastníci soutěže

1.      Účastníkem soutěže (dále jen „Soutěžící) může být pouze soukromá osoba s osobním profilem na sociální síti Facebook, která plní tyto podmínky:
a)      je starší 18 let,
b)      má trvalé nebo přechodné bydliště na území České republiky,
c)      se zaregistrovala na sociální síti Facebook před začátkem soutěže,
d)      je fanouškem stránky Jižní Morava,
e)      uveřejní pouze 1 fotografii s tématem "léto a dovolená na jižní Moravě",
f)       splňuje podmínky sociální sítě Facebook (viz https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/)
2.       Účastí v soutěži se soutěžící vyjadřuje akceptování těchto pravidel a zavazuje se je dodržovat.
3.      Zaměstnanci a osoby blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Pořadatele jsou z účasti v soutěži vyloučeni.
4.      Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (zejména, avšak nikoliv výhradně, za funkčnost internetového připojení, sociální sítě Facebook atp.).
5.      Výhercem soutěže může být jen ten, kdo splní všechny podmínky kritéria a podmínky soutěže. Výhercem se stane ten, jehož fotografie získá největší počet tzv. lajků od ostatních uživatelů. Výherce bude o své výhře informován prostřednictvím soukromé zprávy z Facebookové stránky pořadatele. V případě potřeby musí soutěžící dokázat autenticitu svého profilu. Pořadatel také uvede jméno ve finálním komentáři pod soutěžním příspěvkem.
6.      Účast v soutěži není nijak zpoplatněna.

IV.             Pravidla soutěže

Soutěžním úkolem poskytnou pouze 1 fogografii s tématem "léto a dovolená na jižní Moravě" a to buď v komentáři pod příspěvkem oznamující soutěž, nebo v e-mailu na info@ccrjm.cz a to do 31.9.2018. Ostatní fanoušsci FB stránky Jižní Morava "lajkují" fotografie v komentářích do 10.10.2018. 

V.               Výhry, podmínky získání výher

1.      Ta fotografie, která získá nejvíce tzv. lajků od ostatních fanoušků stránky Jižní Morava, zvítězí.
2.      V soutěži se hraje o lahev 0,7l vína do hodnoty 200 Kč.
3.      Po vyhodnocení soutěže bude výherce kontaktován do 11.10. 2018 a bude s ním domluven termín předání. Podmínkou je osobní vyzvednutí výhry v informačním centru Jižní Moravy v sídle Pořadatele. Nebude-li možné kontaktovat výherce pomocí soukromé zprávy na soc. síti Facebook, případně, nebude-li reagovat do 20. 10. 2018 propadá výhra bez možnosti náhrady ve prospěch Pořadatele.
4.      Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel nedopovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. Výhru nelze reklamovat, výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcnou výhru, jakož i vymáhání účasti v soutěži právní cestou, není možné. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné povinnosti vůči státu. S tím je soutěžící srozuměn.
 

VI.             Kontakt

Kontaktní e-mail pro zasílání dotazů a připomínek ohledně soutěže: info[at]ccrjm.cz

VII.            Svolení a licence

Zapojením do soutěže souhlasí Soutěžící se zpracováním zaslaných osobních údajů (tedy v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail) pro potřeby soutěže a jejího vyhodnocení. Jejich zpracování proběhne v souladu s nařízením GDPR. Soutěžící potvrzuje, že si je vědom svých práv a že všechny jím uvedené údaje jsou přesné, pravdivé a poskytnuté dobrovolně.

VIII.          Závěrečná ustanovení

1.      Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, který nesplňuje výše uvedené podmínky, a v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s těmito pravidly nebo dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné a bez možnosti odvolání.
2.      V případě, že bude zjištěno, že 1 uživatel soutěžil z více různých Facebookových profilů, budou všechny jeho odpovědi ze soutěže vyloučeny.
3.      Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit či upravit pravidla soutěže kdykoli v jejím průběhu.
4.      Zapojením do soutěže vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. Výše uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Pořadatele či v kontaktním e-mailu, odvolání však může mít za následek nemožnost předání výhry.
5.      Účastník svým zapojením se do soutěže zároveň souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení, města, a fotografie na webu (ccrjm.cz, jizni-morava.cz) a Facebooku Jižní Morava, v propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží či pro jiné marketingové nebo obchodní účely pořadatele s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže. Zveřejňování dle tohoto ustanovení se může dít po dobu 2 let od ukončení soutěže.
6.      Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

 

Vítězem soutěže "Prázdninová fotka" se stala Eva Evelína Pinců s fotkou Mikulov z Kozího hrádku a počtem lajků ve výši 468. Výherkyni blahopřejeme!
 

Pravidla soutěže "Vtip" na Facebooku Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava

I.                 Organizátor a pořadatel

Organizátorem a pořadatelem soutěže (dále jen „Soutěž“) je Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o., se sídlem Radnická 2, Brno 614 00, IČ: 75063638, DIČ: CZ75063638 (dále jen „Pořadatel“).

II.               Doba platnosti soutěže

1.      Soutěž proběhne od 18. Července do 1. září. 2018.
2.      Soutěž proběhne na Facebookovém profilu www.facebook.com/thesouthmoravia
3.      Každý soutěžící se soutěže smí účastnit jen jednou, a to pod svým skutečným jménem.

III.              Účastníci soutěže

1.      Účastníkem soutěže (dále jen „Soutěžící) může být pouze soukromá osoba s osobním profilem na sociální síti Facebook, která plní tyto podmínky:
a)      je starší 18 let,
b)      má trvalé nebo přechodné bydliště na území České republiky,
c)      se zaregistrovala na sociální síti Facebook před začátkem soutěže,
d)      je fanouškem stránky Jižní Morava,
e)      odpoví na soutěžní otázku tím, že vepíše komentář pod příslušný příspěvek. To smí pouze jedenkrát,
f)       splňuje podmínky sociální sítě Facebook (viz https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events/)
2.       Účastí v soutěži se soutěžící vyjadřuje akceptování těchto pravidel a zavazuje se je dodržovat.
3.      Zaměstnanci a osoby blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Pořadatele jsou z účasti v soutěži vyloučeni.
4.      Pořadatel soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži (zejména, avšak nikoliv výhradně, za funkčnost internetového připojení, sociální sítě Facebook atp.).
5.      Výhercem soutěže může být jen ten, kdo splní všechny podmínky kritéria a podmínky soutěže. Výherci můžou být až tři lidé. Výherci budou o své výhře informování prostřednictvím soukromé zprávy z Facebookové stránky pořadatele. V případě potřeby musí soutěžící dokázat autenticitu svého profilu. Pořadatel také uvede jména ve finálním komentáři pod soutěžním příspěvkem.
6.      Účast v soutěži není nijak zpoplatněna.

IV.             Pravidla soutěže

Soutěžním úkolem je vepsat do komentáře vtip s Moravskou tematikou. Porota vybírá mezi odpověďmi zaslanými v požadovaném časovém rozmezí (viz bod II. 1.).  

V.               Výhry, podmínky získání výher

1.      Odborná porota vybere z komentářů nejoriginálnější vtipy.
2.      V soutěži se hraje o lahev 0,7l vína do hodnoty 200 Kč.
3.      Po vyhodnocení soutěže bude výherce kontaktován do 15. září 2018 a bude s ním domluven termín předání. Podmínkou je osobní vyzvednutí výhry v informačním centru Jižní Moravy v sídle Pořadatele. Nebude-li možné kontaktovat výherce pomocí soukromé zprávy na soc. síti Facebook, případně, nebude-li reagovat do 20. září, propadá výhra bez možnosti náhrady ve prospěch Pořadatele.
4.      Záruka na výhry není poskytována. Pořadatel nedopovídá ani za vady a poškození předmětu Výhry od okamžiku jeho předání. Výhru nelze reklamovat, výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcnou výhru, jakož i vymáhání účasti v soutěži právní cestou, není možné. Výherce bere na vědomí, že je povinen vypořádat své případné povinnosti vůči státu. S tím je soutěžící srozuměn.
5.      Podmínky získání a převzetí výhry – výhru získají 3 soutěžící, kteří vepíší do komentáře vtip.

VI.             Kontakt

Kontaktní e-mail pro zasílání dotazů a připomínek ohledně soutěže: info[at]ccrjm.cz

VII.            Svolení a licence

Zapojením do soutěže souhlasí Soutěžící se zpracováním zaslaných osobních údajů (tedy v rozsahu: jméno, příjmení, e-mail) pro potřeby soutěže a jejího vyhodnocení. Jejich zpracování proběhne v souladu s nařízením GDPR. Soutěžící potvrzuje, že si je vědom svých práv a že všechny jím uvedené údaje jsou přesné, pravdivé a poskytnuté dobrovolně.

VIII.          Závěrečná ustanovení

1.      Pořadatel soutěže je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, který nesplňuje výše uvedené podmínky, a v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s těmito pravidly nebo dobrými mravy, způsobilým ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí Pořadatele je konečné a bez možnosti odvolání.
2.      V případě, že bude zjištěno, že 1 uživatel soutěžil z více různých Facebookových profilů, budou všechny jeho odpovědi ze soutěže vyloučeny.
3.      Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé výhry za výhry jiné. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit či upravit pravidla soutěže kdykoli v jejím průběhu.
4.      Zapojením do soutěže vyjadřuje účastník souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat. Výše uvedené souhlasy jsou poskytovány dobrovolně. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla Pořadatele či v kontaktním e-mailu, odvolání však může mít za následek nemožnost předání výhry.
5.      Účastník svým zapojením se do soutěže zároveň souhlasí se zveřejněním svého jména, příjmení, města, a fotografie na webu (ccrjm.cz, jizni-morava.cz) a Facebooku Jižní Morava, v propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží či pro jiné marketingové nebo obchodní účely pořadatele s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže. Zveřejňování dle tohoto ustanovení se může dít po dobu 2 let od ukončení soutěže.
6.      Pořadatel soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou účastník případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.
 
Vítězem soutěže "Vtip" se stala Adéla Klingelová. Výherkyni blahopřejeme! 
 
Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. července 2018.