Statut

Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava, z. s. p.o. vznikla na základě Zakladácí smlouvy ze dne 14. 12. 2005. Zakládajícími členy sdružení jsou: Jihomoravský kraj, Statutární město Brno a Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky.

 

 

Přiložené dokumenty