Strategie a koncepce

Na těchto stránkách naleznete koncepční a strategické dokumenty CCRJM, Jihomoravského kraje, Magistrátu města Brna, agentury CzechTourism, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a dalších institucí ovlivňujících řízení cestovního ruchu na jižní Moravě.  

Seznamte se s důležitými strategickými dokumenty v oblasti cestovního ruchu:


 • Marketingová strategie Jižní Moravy 2018-2020

  Centrála cestovního ruchu-Jižní Morava, z.s.p.o. schválila Marketingovou strategii Jižní Moravy na roky 2018-2020. Zpracovatelem strategie je Institut cestovního ruchu INCERU fungující při Ekonomicko-správní fakultě MU.

  1.2.2018 více
 • Marketingová strategie CCRJM včetně plánu činnosti 2015-2018

  Tento dokument navazuje na Plán činnosti Centrály cestovního ruchu Jižní Moravy (CCR JM) pro předešlé období 2011 – 2013 vč. aktivit realizovaných v roce 2014 a předkládá plán jejích marketingových aktivit na navazující období 2015 – 2018. Cílem tohoto dokumentu je stručně a jasně shrnout východiska, nastavit rámec dalšího rozvoje CCR JM a stanovit konkrétní aktivity pro období příštích čtyř let.

  1.9.2015 více
 • Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 – 2020

  Program má vést ke zlepšení možností rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje a obsahuje definice kroků vedoucích k jeho naplnění.

   

  27.6.2014 více
 • Marketingová koncepce cestovního ruchu 2013 - 2020

  Agentura CzechTourism představila novou marketingovou koncepci cestovního ruchu České republiky na rok 2013-2020. Cíle strategie jsou rozděleny do tří skupin tak, aby odpovídaly strategickým cílům koncepce státní politiky, zejména " Posilování kvality nabídky cestovního ruchu včetně kultivace podnikatelského prostředí" a "posílení role cestovního ruchu v hospodářské a sektorových politikách státu"

  11.12.2013
 • Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR na období 2014 – 2020

  Koncepce představuje základní strategický střednědobý dokument v oblasti cestovního ruchu pro nadcházející období 2014-2020. Jejím hlavním cílem je zvyšovat konkurenceschopnost celého odvětví cestovního ruchu na národní i regionální úrovni, udržení ekonomické výkonnosti i jeho pozitivních dopadů na sociokulturní a enviromentální rozvoj České republiky.

  5.4.2013 více
 • Plán činnosti Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava 2011 - 2013

  Tento dokument navazuje na marketingovou strategii Centrály cestovního ruchu jižní Moravy (CCRJM) pro předešlé období 2007 - 2010 a předkládá plán jejích marketingových aktivit na navazující období 2011 - 2013.

  16.12.2010 více