Strategie a koncepce

Na těchto stránkách naleznete koncepční a strategické dokumenty CCRJM, Jihomoravského kraje, Magistrátu města Brna, agentury CzechTourism, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a dalších institucí ovlivňujících řízení cestovního ruchu na jižní Moravě.  

Seznamte se s důležitými strategickými dokumenty v oblasti cestovního ruchu:


  • Program rozvoje cestovního ruchu města Brna 2010 – 2015

    Tento strategický dokument určuje kam bude město v přístích letech v cestovním ruchu směřovat, jak se chce v tomto odvětví profilovat, čeho a jak chce v cestovním ruchu do roku 2015 dosáhnout. 

    3.9.2010 více
  • Koncepce ekonomického rozvoje města Brna

    Na tvorbě Koncepce ekonomického rozvoje města, se podíleli odborníci z podnikatelské i akademické sféry, veřejné správy, neziskového sektoru apod. Na základě provedené syntézy již dříve zpracovaných analýz bylo identifikováno široké spektrum problémů a bariér bránících žádoucímu ekonomickému rozvoji města, které byly poté seskupeny do tří oblastí. 

    9.3.2010 více