Koncepce státní politiky cestovního ruchu ČR na období 2014 – 2020

Koncepce představuje základní strategický střednědobý dokument v oblasti cestovního ruchu pro nadcházející období 2014-2020. Jejím hlavním cílem je zvyšovat konkurenceschopnost celého odvětví cestovního ruchu na národní i regionální úrovni, udržení ekonomické výkonnosti i jeho pozitivních dopadů na sociokulturní a enviromentální rozvoj České republiky.

Mezi nejdůležitější návrhy Koncepce patří srozumitelnější vymezení postavení MMR, agentury CzechTourism a dalších subjektů jako jsou například kraje. Součástí Koncepce je i změna ve způsobu uplatňování dotační politiky. Ta bude nově zaměřena na využívání integrovaných přístupů na regionální úrovni, využívání nových finančních nástrojů (zvýhodněné úvěry) apod.

Priority Koncepce:

  • Priorita1 - Zkvalitnění nabídky cestovního ruchu
  • Priorita 2 - Management cestovního ruchu
  • Priorita 3 - Destinační marketing
  • Priorita 4 - Politika cestovního ruchu a ekonomický rozvoj

Přiložené dokumenty