Marketingová strategie CCRJM včetně plánu činnosti 2015-2018

Tento dokument navazuje na Plán činnosti Centrály cestovního ruchu Jižní Moravy (CCR JM) pro předešlé období 2011 – 2013 vč. aktivit realizovaných v roce 2014 a předkládá plán jejích marketingových aktivit na navazující období 2015 – 2018. Cílem tohoto dokumentu je stručně a jasně shrnout východiska, nastavit rámec dalšího rozvoje CCR JM a stanovit konkrétní aktivity pro období příštích čtyř let.

Strategie vychází ze tří hlavních zdrojů aktuálních informací:

  • zhodnocení aktuálních trendů v oblasti cestovního ruchu doma i v zahraničí
  • nových strategických dokumentů agentury CzechTourism (Marketingová koncepce cestovního ruchu 2013 – 2020) a Jihomoravského kraje (Programu rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje 2014 – 2020) a odhadovaného směru vývoje TIC Brno v příštích letech
  • stále se rozšiřujících praktických zkušeností CCR JM s realizací aktivit v předešlém období, úspěšně zrealizovaných i dosud probíhajících projektů

 

Marketingovou strategii CCRJM včetně akčního plánu 2015 - 2018 si můžete stáhnout na této stránce včetně aktualizace akčního plánu na rok 2017.

Přiložené dokumenty