Plán činnosti Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava 2011 - 2013

Tento dokument navazuje na marketingovou strategii Centrály cestovního ruchu jižní Moravy (CCRJM) pro předešlé období 2007 - 2010 a předkládá plán jejích marketingových aktivit na navazující období 2011 - 2013.

Dokument vychází zejména z aktuálního Programu rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje 2007 - 2013 a Programu rozvoje cestovního ruchu města Brna 2010 - 2015, které definují další směry rozvoje cestovního ruchu na jižní Moravě a ve městě Brně a do značné míry také definují roli CCRJM a její úkoly pro daná období. Dále pak dokument vychází z praktických zkušeností CCRJM s realizací aktivit v předešlém období, úspěšně zrealizovaných, stále probíhajících i právě začínajících projektů, které jsou do plánu činnosti CCRJM pro další roky zakomponovány.

Přiložené dokumenty