Program rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje na období 2014 – 2020

Program má vést ke zlepšení možností rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje a obsahuje definice kroků vedoucích k jeho naplnění.

 

Součástí programu je analytická část, návrhová část, přílohy a posouzení vlivu na životní prostředí SEA.

Přiložené dokumenty