CzechTourism podpoří v roce 2016 řadu eventů, byl spuštěn on-line formulář pro žádosti

CzechTourism podpoří v roce 2016 řadu akcí, které mají významný přínos pro  incomingový i domácí cestovní ruch. Pořadatelé akcí konaných v roce 2016 mohou žádat o partnerskou spolupráci prostřednictvím online formuláře, který je k dispozici na webových stránkách agentury CzechTourism.

Partnerská spolupráce je určena pro tradiční kulturní, sportovní či společenské eventy, ale i pro začínající projekty. Formulář je k dispozici na stránkách CzechTourism od 15. září do 15. října 2015 v pravém menu pod názvem Partnerství – Eventy 2016.

Mezi hodnotící kritéria patří například návštěvnost akce, unikátnost či tradice, počet TV stanic zajišťujících přenos do zahraničních médií, počet domácích a zahraničních návštěvníků apod. Hodnocení přijatých žádostí proběhne v říjnu a listopadu 2015.

Více na stránkách CzechTourism.