MARIÁNSKÁ POUŤ NA SVATÝ KOPEČEK V MIKULOVĚ

V neděli 6. září se v Mikulově koná obnovená tradiční mariánská pouť na Svatý kopeček. Začíná v osm hodin mší svatou v kostele sv. Václava, průvod se sochou Černé madony vyjde z kostela na Svatý kopeček nad městem v 9.30 hod. Celodenní program bude završen závěrečným koncertem festivalu Kampanila v kostele sv. Jana Křtitele.

V roce 1623 dal kardinál František z Dietrichsteina nad městem postavit poutní kapli sv. Šebestiána, ke které vede známá křížová (pašijová) cesta. V blízkostí mikulovského náměstí u kapucínského kláštera nechal kardinál v roce 1623 vybudovat také loretánskou kapli (Svatou chýši), nejstarší na Moravě, která se stala stavební předlohou mladší Lorety v Praze na Hradčanech. Nad mikulovskou Loretou byl vybudován poutní kostel sv. Anny, který však společně s Loretou a kapucínským klášterem v roce 1784 zničil požár.
Dnes na místě bývalé Lorety a kostela sv. Anny stojí monumentální Dietrichsteinská hrobka. Socha loretánské Černé madony byla přenesena do kolegiátního kostela sv. Václava.
Poutníci přicházející do Mikulova mohou v současné době navštívit hned dvě poutní místa – Svatý kopeček s kaplí sv. Šebestiána a loretánskou Černou madonu v kostele sv. Václava.