Anketa „Informační centrum roku 2018“

Vyhlašovatelem prestižní ankety o titul „Informační centrum roku“ je Asociace turistických informačních center ČR (A.T.I.C. ČR) ve spolupráci s Vydavatelstvím KAM po Česku.

Symbolicky připadá spuštění ankety 21. června 2018 na den letního slunovratu, kdy Slunce vstoupí do obratníku Raka a turistická informační centra do hlavní turistické sezony.

Ankety se účastní turistická informační centra (TIC), držitelé certifikace Jednotná klasifikace turistických informačních center, kterou provádí A.T.I.C. ČR ve spolupráci s agenturou Czech Tourism. Jednotná klasifikace TIC je jediným stávajícím systémem certifikace TIC a tímto systémem prochází nejen stávající členové A.T.I.C. ČR, ale i žadatelé z řad nečlenů. Členství v A.T.I.C. ČR není podmínkou certifikace v Jednotné klasifikaci TIC ČR.

Hlasování v anketě je určeno veřejnosti – návštěvníkům, kteří do turistických informačních center přicházejí pro informace, inspiraci, služby nebo pro upomínkové předměty, emotivní připomínku míst, která navštívili. Anketa dává hlasujícím jedinečnou možnost přidělit svůj hlas takovému TIC, které mají v oblibě, které jim pomohlo, kde našli, co hledali, nebo které je příjemně překvapilo. Anketa je měřítkem obliby TIC v povědomí návštěvníků.
Co pro to udělat? 
  • hlasuje se na turistickém portálu www.kampocesku.cz/informacni-centrum-roku
  • vstup do ankety je možný také přes web A.T.I.C. ČR (www.aticcr.cz)
  • hlasování probíhá od 21. 6. do 31. 8. 2018
  • ankety se účastní 443 certifikovaných TIC z celé České republiky
  • svůj hlas může hlasující přidělit jednomu TIC v jednom kraji, a tak udělit až 14 hlasů
  • 14 hlasujících obdrží soubor cen věnovaných 14 krajskými zástupci asociace A.T.I.C. ČR
 
Vítězná informační centra, která získala nejvíce hlasů v každém z krajů České republiky, budou vyhlášena a oceněna v rámci slavnostního večera A.T.I.C. ČR při podzimním členském fóru asociace.