Archeopark Pavlov zazářil v architektonických Oscarech

 Získal Českou cenu za architekturu 2017 i mimořádné ocenění za umístění stavby v krajině. Slavnostní galavečer 2. ročníku České ceny za architekturu přinesl hned dvojí významný úspěch pro Archeopark Pavlov. Sedmičlenná mezinárodní porota přiřkla budově muzea z pera architektů Radko Květa a Pavla Pijáčka hlavní cenu v této prestižní soutěži spolu s mimořádným oceněním za umístění stavby v krajině.

 Pavlovský archeopark, který otevřel své brány návštěvníkům loni v květnu a představuje celosvětově unikátní nálezy lidského osídlení oblasti Pálavy ze starší doby kamenné, tak uspěl v konkurenci dvaačtyřiceti nominovaných realizací. Celkem se letos architektonického klání účastnilo bez jednoho dvě stě padesát děl. Kromě vítěze vyhlásili porotci také tituly finalistů, ceny za výjimečný počin a mimořádné ceny udělované partnery soutěže.

Do soutěžní přehlídky mohli autoři přihlásit realizace z let 2012 až 2016. V letošním roce mezi nominacemi dominovaly rodinné domy, častým tématem byly i výstavní objekty nebo budovy určené pro vzdělávání. Mezi výběr dvaačtyřiceti nejlepších se probojovaly také čtyři dopravní stavby nebo projekty zaměřené na veřejný prostor.

„Z vítězství i mimořádné ceny máme samozřejmě obrovskou radost. Soutěž představila to nejlepší z české architektury za posledních pět let a uspět v takové společnosti už opravdu něco znamená. Aby Archeopark Pavlov vůbec mohl vzniknout, chtělo to obrovské úsilí, ale také šťastnou konstelaci, která svedla dohromady špičky z oborů architektury a archeologie spolu s lidmi, kteří od počátku velmi ambicióznímu projektu dali zelenou a pracovali na jeho přípravě. Pro nás pro všechny je dnešek velkou odměnou,“ uvedl Petr Kubín, ředitel Regionálního muzea v Mikulově, které spravuje i Archeopark Pavlov.

Ředitele Kubína potěšila i silná sestava, která v přehlídce letos reprezentovala Jihomoravský kraj. Kromě Archeoparku Pavlov se do nominací probojovalo dalších devět projektů z jižní Moravy. „Nejvíce si však vážím toho, že se muzeum nadále těší velké přízni těch, kterým je určeno především - návštěvníků,“ dodal Kubín s tím, že finální čísla za letošní sezónu sice ještě nejsou k dispozici, ale už dnes je jasné, že návštěvnost v roce 2017 překonala tu loňskou.

Před Architekty Radko Květem a Pavlem Pijáčkem, zodpovědnými za výslednou podobu Archeoparku, nestál lehký úkol. Muzeum se nachází na rozhraní obce s volnou krajinou a je také součástí působivé scenérie chráněné krajinné oblasti Pálavských vrchů. Pozemek staveniště je navíc národní kulturní památkou a výstavba objektu, kromě expozice „in situ“, byla povolena pouze na ploše již archeologicky zkoumané.

„Zároveň jsme vycházeli z předpokladu, že se archeologické nálezy nacházejí čtyři až pět metrů pod stávajícím terénem. Z těchto hledisek vzešel koncept podzemní stavby a volné parafráze vápencových skal vybíhajících ze zeleně luk a vinohradů. Hlavní výstavní prostor, administrativní, technické a sociální zázemí je ukryto ve svahu. Do exteriéru vystupují prosvětlovací věže, nálevkovitě tvarovaný vstup a výhledy na Děvičky a jezero,“ uvedl jeden z autorů stavby, architekt Radko Květ.

Českou cenu za architekturu vyhlašuje druhým rokem Česká komora architektů. Soutěžní přehlídka nabízí jedinečnou reflexi domácí architektonické scény a díky výběru osobností v porotě také zajímavé srovnání s architekturou světovou. Autoři svá díla do soutěže přihlašují sami, zároveň však Akademie České ceny za architekturu složená ze tří stovek odborníků pomáhá vytipovávat zajímavé projekty a organizátoři soutěže následně zodpovědné architekty oslovují s žádostí o přihlášení do přehlídky.

Archeopark Pavlov se nedostal do hledáčků porot architektonických soutěží poprvé. Již v minulosti posbíral celou řadu prestižních ocenění včetně Stavby roku 2016, Stavby Jihomoravského kraje 2016, Iconic Awards 2017, CEMEX Building Award 2017 nebo české nominace do soutěže Mies van der Rohe Award 2017. Úspěch sklidila kromě stavby i samotná expozice, které v přehlídce Gloria Musaealis udělili porotci druhé místo v kategorii Muzejní počin roku 2016.

Kontakt pro média:

Jan Pacas
Media Age – komunikační agentura
734 795 281
pacas@mediaage.cz