Archeopark Pavlov zve do doby lovců mamutů

 Přímo v místech, kde v období paleolitu žili naši předkové a v minulých desetiletích archeologové objevovali velké množství předmětů, dokumentujících život lovců mamutů, otevřelo mikulovské Regionální muzeum Archeologický park Pavlov. Předání této největší investice Jihomoravského kraje v kultuře byli v sobotu 28. května přítomni premiér Bohuslav Sobotka a hejtman Michal Hašek.

 Projekt, který Regionální operační program Jihovýchod podpořil částkou 63 milionů korun a Jihomoravský kraj více než 33 miliony korun, důstojně prezentuje lokalitu, která je národní kulturní památkou. Komplex sídlišť z období paleolitu – doby lovců mamutů – poskytl za dlouhá desetiletí výzkumů obrovské množství kamenných i kostěných nástrojů, vzácných uměleckých předmětů, ale i rozsáhlý soubor kosterních ostatků člověka současného typu, který na jihu Moravy žil už v době před 30 až 25 tisíci let. Díky těmto nálezům patří Pavlov a Dolní Věstonice mezi přední archeologické lokality v celosvětovém měřítku. Archeopark zpřístupňuje vzácné archeologické nálezy přímo v místech jejich původu. Rozsáhlý objekt je zapuštěn pod zemí, takže návštěvník má pocit, že vstoupil do jeskyně, poskytující ochranu lidem i dokladům jejich kultury. Charisma celého místa umocňuje citlivý přístup světla, které proniká skrze věže z bílého betonu, vystupující na povrch.
Ideový záměr archeoparku vznikl v roce 2002 z podnětu Archeologického ústavu Akademie věd ČR, které drží taktovku archeologických výzkumů v oblasti Pavlova a Dolních Věstonic a je také partnerem a odborným garantem projektu. Po získáoní dotací byla stavba zahájena v listopadu 2014 a dokončena letos v únoru. Výjimečná architektura a atraktivním způsobem pojatá expozice kombinující na ploše více než 500 m2 současné audiovizuální technologie i klasickou muzejní prezentaci, zpřístupní široké veřejnosti to nejdůležitější, co vědecké výzkumy v oblasti přinesly. Expozice seznamuje diváka s historií zdejších výzkumů prostřednictvím fotografií a dokumentů, dominují v ní však především originální kamenné nástroje, kostěné předměty a další exponáty dokumentující lov, každodenní život na sídlišti, umění a rituály, pohřbívání a magii a také někdejší „technologie.“
Hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek poděkoval všem, kteří se na projektu podíleli. Zejména týmu architektů z ateliéru Radka Květa, v jehož tvorbě tato unikátní unikátní zakázka představuje významný milník. Hejtman ocenil také ředitele Regionálního muzea Mikulov, které je investorem a provozovatelem archeoparku: "Ne každý ředitel příspěvkové organizace kraje by měl takovou odvahu jako měl on a zvládnul takové nasazení," ocenil hejtman zásluhy Petra Kubína.

Fotogalerie