Baroko na každém kroku

Baroko na každém kroku

Ústředním tématem prezentace České republiky agenturou CzechTourism v roce 2017 je Baroko všemy smysly. A jižní Morava má v tomto směru opravdu co nabídnout!

Žádný z uměleckých slohů se nezapsal do tvářnosti jižní Moravy tak výrazně jako baroko. Po vyhnání kněží Jednoty bratrské a novokřtěnců začala intenzívní rekatolizace Moravy, provázená obnovením kultu světců a záváděním nových náboženských slavností.

Ve městech rostly morové a mariánské sloupy, do země se vraceli jezuité a příslušníci dalších řádů, nebývale se zvětšilo jmění několika šlechtických rodů – především Dietrichsteinů, Liechtensteinů, Serényiů, Kouniců či Magnisů.

Tyto šlechtické rody, stejně jako bohaté kláštery, se staly významnými investory. Na jejich objednávku rostla nová velkolepá rodová sídla, monumentální kostely a kláštery. Blahodárný déšť zakázek dal příležitost k bohaté sklizni architektům, sochařům, dekoratérům, štukatérům, ale i malířům.

Morava neměla jedno vedoucí umělecké centrum jako Čechy. První fázi baroka zde měli v rukou převážně italští architekti nebo jejich potomci. Na konci 17. a počátku 18. století už začínají udávat tón vídeňští dvorští umělci a také ti domácí. V jejich tvorbě se již na sklonku 18. století prosazují osvícenská témata a postupy, přicházející na Moravu z Francie.

Z významných postav moravského baroka připomeňme alespoň zakladatele brněnské umělecké školy Ondřeje Schweigla, profesora římské Akademie di San Luca Domenica Martinelliho, Johanna Bernarda Fischera z Erlachu, Giovanniho Pietra Tencallu, Johanna Lucase von Hildebrandta, Mořice Grimma, Jana Křtitele Ernu, Ignáce Lengelachera, Franze Antona Maulbertsche, Josefa Winterhaldera mladšího a hlavně pak „moravského“ Pražana Jana Blažeje Santiniho Aichla, který zde zanechal několik špičkových děl.

Vydejme se spolu ulicemi Brna a dále hvězdicově na všechny světové strany po Jihomoravském kraji za jejich uměleckým odkazem, který ani po staletích neztratil na působivosti. Může to být zajímavá náplň týdenního poznávání jižní Moravy.

Další informace a tipy naleznete ZDE.