Brněnské podzemí - Zpřístupnění Mincmistrovského sklepa a Labyrintu pod Zelným trhem

Trvalé zpřístupnění brněnského podzemí široké veřejnosti je jedním z klíčových projektů statutárního města Brna, vedoucích k oživení centra města a zvýšení turistického zájmu o město. První etapa projektu Zpřístupnění brněnského podzemí zahrnuje dva samostatné celky: Mincmistrovský sklep na Dominikánském náměstí a Labyrint pod Zelným trhem.

Mincmistrovský sklep se slavnostně otevřel veřejnosti 26.11.2010. Jenom za dobu Adventu a Vánočních svátků jím prošlo kolem 2500 návštěvníků. Největší událostí nadcházející turistické sezóny bude trvalé otevření Labyrintu pod Zelným trhem v pátek 1.4.2011. V horizontu roku 2012/2013 bude zpřístupněna také unikátní kostnice pod kostelem sv. Jakuba. Brněnské podzemí se tím zařadí mezi jedno z nejrozsáhlejších a nejatraktivnějších ve Střední Evropě.
Projekt Zpřístupnění brněnského podzemí je financován ze sdružených prostředků Evropské unie a statutárního města Brna. Díky úspěchu při získání finančních prostředků z fondů Regionální operačního program (ROP), NUTS II, Jihovýchod (oblast podpory 2.1 - rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch) získalo statutární město Brno na tento projekt částku ve výši 62 mil. Kč. Zbývající prostředky uvolnilo ze svého rozpočtu město Brno.
Celkové náklady na stavební práce v hotové části podzemí činí 100,1 mil. Kč. Dalších bezmála 20 mil. Kč si vyžádají investice do vybavení interiérů a expoziíc. (Práce na expozicích v Labyrintu pod Zelným trhem v současné době probíhají.)
Zastupitelstvo města Brna v červnu 2010 schválilo jako provozovatele a správce Brněnského podzemí svoji příspěvkovou organizaci Brněnské kulturní centrum.
Mincmistrovský sklep je otevřen denně mimo pondělí od 9.30 do 18.00 hodin, kapacita prostoru je 40 návštěvníků, prostor je přístupný bez průvodce.
Labyrint pod Zelným trhem bude otevřen od 1.4.2011, a to denně mimo pondělí od 9.30 do 18.00 hodin (shodně s Mincmistrovským sklepem). Kapacita prostoru je 100 návštěvníků a bude obsluhován průvodcem.
Vstupenky je možno zakoupit přímo na místě nebo v Informačním centru na Radnické ul. 8 (pod krokodýlem).
Podrobné informace budou průběžně zveřejňovány na www.ticbrno.cz, www.bkc.cz a www.brno.cz.
Kontakty pro média:
PhDr. Petra Kačírková, Ph.D., vedoucí TIC BKC, tel: 542 427 146, 607 855 500, kacirkova@ticbrno.cz
Mgr. Jana Fantová, tisková mluvčí BKC, tel: 542 427 121, 602 729 905, fantova@bkc.cz