Certifikát I. stupně pro Centrálu cestovního ruchu Jižní Morava

Centrála cestovního ruchu Jižní Morava získala 14. 2. 2017 certifikát I. stupně Českého systému kvality služeb.

Centrála cestovního ruchu Jižní Morava jako organizace cestovního ruchu koordinuje rozvoj cestovního ruchu ve svém regionu se zaměřením na maximální využití turistického potenciálu území v souladu s principy udržitelného rozvoje a nyní se stala nositelem certifikátu I. stupně ČSKS (www.csks.cz).

Český systém kvality služeb je dobrovolný inovativní nástroj, který systematickým způsobem pomáhá  ke zvyšování kvality služeb v organizacích v oblasti cestovního ruchu a v navazujících službách. Vlastníkem systému je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a realizátorem Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism. Na realizaci se podílejí vybrané profesní asociace v cestovním ruchu. 

Více informací:

Trenér kvality: Monika Perďochová

Email: perdochova@ccrjm.cz

Tel.: +420 734 230 635

Web: www.ccrjm.cz