Cyrilometodějská stezka se představí na konferenci v Hodoníně

Nad perspektivami Cyrilometodějské stezky v Jihomoravském kraji budou debatovat účastníci konference konané 30. 11. 2017 v Masarykově muzeu Hodonín.

 „Cílem konference je informovat aktéry na jižní Moravě o kulturních stezkách Rady Evropy a kandidátské Cyrilometodějské stezce s těžištěm ve Zlínském kraji. Dále aktivizovat ke spolupráci v rozjetých projektech a využít tak potenciál kulturně-historického dědictví zdejšího regionu ve prospěch plánovaných poutních tras a související nabídky,“ uvedl předseda pořádající sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje a rovněž radní Zlínského kraje Jan Pijáček.
Jihomoravský kraj a Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava podporují projekt Cyrilometodějské stezky členstvím ve sdružení, které její rozvoj koordinuje. Stezka rozšiřuje nabídku poutního a kulturně-poznávacího cestování, přináší projektové příležitosti a propaguje kraj na mezinárodní úrovni. V budoucnu by kromě značených tras (např. od Mikulčic přes Svatý Antonínek na Velehrad a od Vranova přes Křtiny a Horu sv. Klimenta na Velehrad) měly vzniknout také poutní pasy spojené se speciální nabídkou pro poutníky a turisty.
Konferenci pořádá sdružení Evropská kulturní stezka sv. Cyrila a Metoděje ve spolupráci s Jihomoravským krajem, Masarykovým muzeem Hodonín a Centrálou cestovního ruchu – Jižní Morava pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka a hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka.

www.cyril-methodius.eu