Destinační agentury jižní a východní Moravy: Velkomoravská témata pro cestovní ruch

 Spolupráce na jednom z nosných témat, jímž je společné historické a kulturní dědictví Velkomoravské říše, která ovlivnila vývoj území jižní a východní Moravy v dávné minulosti, bude cílem spolupráce, na které se dohodly Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava a Centrála cestovního ruchu - Východní Morava. Memorandum o vzájemné spolupráci podepsaly ředitelky těchto destinačních agentur Zuzana Vojtová a Dana Daňová na letošním veletrhu cestovního ruchu v regionech Regiontour v Brně.

 Deklarace připomíná dlouhodobý zájem obou dynamicky se rozvíjejících turistických regionů o spolupráci na nosném tématu, jímž je společné historické a kulturní dědictví Velkomoravské říše. „Bezprostředně související regiony, jejichž území bylo v devátém století spojeno v prvním státním svazku západních Slovanů chtějí využít šance k hlubšímu vzájemnému poznání a k lepší spolupráci v tak důležité oblasti, jakou je poznávací cestovní ruch. V současné době se na území obou regionů nalézá více lokalit, především archeologických nalezišť, vztahujících se k Velké Moravě. Dosud však neexistuje žádná forma spolupráce na společné prezentaci, propagaci, vytvoření společného produktu a jeho využití v souladu se zájmy rozvoje cestovního ruchu," praví se v memorandu.
Obě strany se v něm zavazují ke spolupráci na využití společného historického a kulturního dědictví Velkomoravské říše, na tvorbě a dalším rozvoji turistického produktu Velká Morava, na využití památek Velké Moravy. Obě strany chtějí iniciovat vytvoření sítě partnerů, podílejících se na rozvoji turistického potenciálu dotčeného území a cestovního ruchu na tomto teritoriu. S tím souvisí podpora klíčových projektů, partnerství soukromého a veřejného sektoru, vyhledávání prostředků na rozvoj turistického produktu Velká Morava a další cíle, k jejichž naplňování se obě strany zavázaly.