Kulturní stezka pro střed Evropy

Výsledkům právě dokončeného průzkumu trhu, analyzujícího turistický potenciál kulturní stezky Stopy moderny na území jižní Moravy, Dolního a Horního Rakouska a Vídně, byl věnován dnešní workshop v Moravské galerii. 

Pracovního setkání se zúčastnili představitelé Moravské galerie, Muzea moderního umění ve Vídni, Centrály cestovního ruchu Jižní Morava, společnosti Niederösterreich-Werbung a další odborníci, kteří si vyslechli prezentaci ředitele vídeňské marketingové agentury Manova, jež průzkum zpracovala.

Workshop vytvořil prostor pro výměnu zkušeností se zástupci úspěšných evropských kulturních stezek, které jsou relativně novým fenoménem na profilujícím se trhu poznávací turistiky. Juliana Kochová z Magdeburgu hovořila o dvacetiletých zkušenostech kulturní stezky Transromanica, spojující významné evropské památky románského stavitelství. Christoph Pienkoss z Berlína přiblížil formování Evropské stezky cihlové gotiky, spojující 31 měst s památkami cihlové gotiky v sedmi zemích podél baltického pobřeží. Gerhard Spitz ze Salzburgu informoval o zkušenostech z fungování Evropských Mozartových stezek - mezinárodní sítě měst, regionů a institucí z deseti evropských zemí, které slavný rakouský komponista navštívil během svých četných cest.

Workshop, jehož účastníci navštívili také Vilu Tugendhat, měl za cíl také výměnu informací o současných a budoucích projektech přeshraniční spolupráce v turismu a kultuře. Byl také bilancí i úvah o budoucnosti projektu středoevropské kulturní stezky Stopy moderny, která je výsledkem spolupráce Moravské galerie v Brně a vídeňského Muzea užitého umění. Nabízí seznámení s objekty, jež souvisejí s významnými osobnostmi vídeňské moderny, secese, především pak osobitého fenoménu moderního umění (Gesamtkunstwerk), symbolizovaného legendární institucí Vídeňských dílen (Wiener Werkstätte). K jejich výrazným představitelům patřil například Josef Hoffmann, jehož dům v Brtnici na Jihlavsku převzala Moravská galerie do správy v roce 2006. Realizátoři projektu této středoevropské kulturní stezky uvažují také o zapojení dalších významných domů - muzeí, například domu Gustava Mahlera, domu Leoše Janáčka či Muchova domu v Ivančicích do společné nabídky zajímavých turistických cílů.