Löw- Beerova vila otevře své brány

Otevřením někdejší celnice a zahrady bude 27. května zahájeno zpřístupňování další významné brněnské rezidenční stavby veřejnosti. Secesní Löw-Beerova vila, která je dokladem bohatství významných židovských průmyslníků někdejšího „Moravského Manchesteru,“  prošla nákladnou památkovou obnovou, spolufinancovanou z evropských fondů.

Vilu koupil v roce 1913 textilní podnikatel – Alfred Löw-Beer, který později věnoval horní část pozemku své dceři Gretě. Ta si na něm s manželem Fritzem Tugendhatem  za otcovy peníze nechala postavit dnes již světoznámou vilu Tugendhat. Od roku 2012 je Löw-Beerova vila v majetku Jihomoravského kraje a ve správě Muzea Brněnska. Letos v ní bude instalována muzejní expozice „Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat,“ věnovaná stavebnímu rozvoji Brna na konci 19. století, vlnařskému průmyslu, životnímu stylu bohatého měšťanstva na přelomu 19. a 20. století, rodinným vazbám a podnikatelským i společenským aktivitám rodu Löw-Beerů. K dispozici bude také veřejná knihovna.

 

Někdejší celnice – zahradní domek, ve kterém bude kavárna Lev a medvěd – má sloužit krátkodobým výstavám. Ty letošní budou věnovány brněnským stopám Löw-Beerů, dále památkám zapsaným  na seznamu UNESCO a také slavným vilám Jihomoravského kraje. Více na www.vilalowbeer.cz .

 

Fotogalerie