Národní vinařské centrum s Vinařským fondem představují edici "KRAJEM VÍNA 2011"

Na veletrzích cestovního ruchu GO a Regiontour ve dnech 13.-16.1.2011 představilo poprvé Národní vinařské centrum spolu s Vinařským fondem nové materiály edice KRAJEM VÍNA pro rok 2011.

Tyto publikace poslouží všem milovníkům vína a návštěvníkům vinařské oblasti Morava nebo Čechy jako cenný zdroj informací nejen o místech, do nichž mohou zavítat, ale také jim stručně představí historii vinařství a jeho vývoj do současnosti, specifika pěstování révy vinné, vazby na klima, půdu či roční období, chcete-li terroir. Čtenář zde najde zajímavé informace o tom, jak probíhá práce na vinici i ve sklepě během celého roku, jaký je systém dělení vín v České republice a nechybí představení předních vinařských cyklostezek České republiky. Vinařští průvodci prezentují všechny moravské i české vinařské podoblasti rozdělené do jednotlivých kapitol. Každá obsahuje informaci o historii dané podoblasti a představuje čtenáři nejvýznamnější cíle a vinařsko-turistické zajímavosti hodné návštěvy. Nejpřitažlivější novinkou tohoto roku jsou redakční články v průvodcích - rozhovory s významnými osobnostmi jednotlivých podoblastí, které se svěřují čtenářům o svém vztahu k vínu a vůbec k vinařství a vinařské turistice v České republice. Druhou novinkou je představení vždy dvou atraktivních vinařských zážitků každé podoblasti, které nabízejí certifikovaná zařízení vinařské turistiky, která jsou zároveň zapojena do projektu České centrály cestovního ruchu CzechTourism a Ministerstva pro místní rozvoj ČR „Kudy z nudy". Již tradičně jsou průvodci spojeni s adresářem vinařství, vinných sklepů, vinoték, ubytování s vinařskou tématikou a vinařských restaurací seřazených jak jinak než dle jednotlivých podoblastí. obsahují také část věnující se projektu vinařské turistiky „Certifikace zařízení vinařské turistiky", kterou pilotně realizovalo Národní vinařské centrum společně s Nadací Partnerství. Certifikace vinařské turistiky vám pomůže z adresáře vybrat ta nejprestižnější zařízení vinařské turistiky v jednotlivých podoblastech České republiky.
Dalším atraktivním materiálem doprovázejícím edici Krajem vína je Kalendář vinařských akcí. Jedná se o tištěnou formu velmi oblíbeného on-line kalendáře, který je umístěn na webových stránkách www.vinazmoravy.cz v sekci kalendář akcí. Brožura obsahuje celkem 253 akcí z Moravy i z Čech. Všechny jsou řazeny dle data konání a obsahují stručnou informaci o charakteru akce a užitečné kontakty. S pomocí tohoto kalendáře si budete moci lépe plánovat návštěvu vinařské Moravy nebo Čech s ohledem na zajímavé vinařské události, jež se zde celoročně konají. Edici dále doprovázejí aktualizované mapy Vinařská oblast Morava, Vinařská oblast Čechy a čtyři moravské podoblasti, bez kterých se správný vinařský turista neobejde.
Materiály bude distribuovat Národní vinařské centrum buď přímo na Zámku Valtice nebo na základě objednávky poštou. Průvodce a mapu Moravy je možné objednat i v anglickém jazyce.
Celá edice Krajem vína je součástí velkého projektu Podpory a propagace vinařské turistiky na jižní Moravě a ve vinařské oblasti Čechy, který je financován Vinařským fondem ČR.
Ing. Petr Gondáš, manažer projektu
petr.gondas@vinarskecentrum.czwww.vinarskecentrum.cz
602 470 261