Návštěvníků Templářských sklepů stále přibývá, nikdo však zatím mýty opředený zlatý poklad nenašel

 Jen v loňském roce navštívilo legendární sklepy v Čejkovicích 26 000 lidí. Dobrých důvodů, proč
si vybrat za turistický cíl právě Templářské sklepy Čejkovice, je hned několik. V historických sklepech na vás dýchne závan středověku.

 Ve spletitých chodbách, kde nedohlédnete na druhý konec
a kde vinaři uskladňují své tekuté poklady, možná, kdo ví, tam někde se před zraky smrtelníků ukrývá i poklad z ryzí hmoty, mýtický poklad templářů. 700 let je dlouhá doba. Tato řeka času se nesmazatelně vryla do podoby a atmosféry místa.
Historie Čejkovic sahá až do období středověku, kdy v této oblasti od 13. století působil řád templářských rytířů.  Ti zde založili vinohrady a vtiskli tak krajině současný charakter vinařského kraje. Vystavěli rozsáhlé vinné sklepy, které nemají na našem území obdoby. Dnes patří ke třem nejstarším na Moravě, které si s více než 350 000 litry vína v dubových sudech udržely svou původní funkci a význam.
Novodobí Templáři jsou na tuto vinařskou tradici náležitě hrdí. Svou pracovitostí a poctivým přístupem ji stále udržují. Dokladem jsou mnohá prestižní vinařská ocenění. Tyto soudobé templářské poklady můžete ochutnat v rámci komentované prohlídky.

Více v přiložené tiskové zprávě.

Přiložené dokumenty