Nový projekt Tři Grácie – (u)mění

V sobotu 22. 10. 2016 se na zámku ve Valticích uskutečnilo „Neformální setkání“ budoucích partnerů a spolupracovníků   projektu  nazvaného Tři Grácie – (u)mění. Na základě stejnojmenného pilotního projektu, který měl výrazně výstavní a presentační charakter, vznikl v průběžném dialogu koncept s daleko dlouhodobějším a nosnějším charakterem.

Cílem onoho dopoledního setkání bylo vytvořit společnou názorovou platformu zúčastněných a by posléze došlo ke konstruktivnímu jednání  jednotlivých  stran. Výsledkem oboustranného a kreativního dialogu by l návrh Memoranda o spolupráci na projektu Tři Grácie. Nešlo tedy o pouhou akademickou debatu k danému tématu, ale především o vytvoření   programotvorného  konceptu této akce. Zastoupení    významných  vědeckých osobností našeho universitního světa – jakými jsou Doc. PhDr. Jiří. T. Kotalík CSc., PhDr. Pavel Zatloukal, ing. Přemysl Krejčiřík  jsou  dostatečnou zárukou výstupní kvality projektu. Dále je pro tuto akci nezbytná podpora vedení radnic měst a obcí nacházející se v daném prostoru. Je třeba uvést, že se jedná o projekt bilaterální, který bude řešen i ve spolupráci s rakouskou stranou.

Našim záměrem je aktivně se podílet na zachování kulturního dědictví rodu Lichtensteinů a obohacení krajiny LVA o nové umělecké zážitky. S tím úzce souvisí promyšlené rozšíření uměleckých děl, artefaktů a případně i architektonických projektů Lednicko – valtického areálu. Jedním z nosných témat projektu je rozšíření záběru zejména do okrajových území, která nejsou přímou součástí památkové zóny v rámci UNESCO.

Autorům tohoto projektu jde zejména nadále umocňovat výraznou kvalitu daného krajinného prostoru a nadále se podílet na jeho kvalitativním rozvoji. Jednou z potenciálních aktivit je vytvoření nové kulturní stezky mezi Českou republikou a Rakouskem. A tímto směrem  prohloubit přátelské vztahy na hodnotné bázi.

 

            

PhDr. Karel Křivánek

 

 

 

Fotogalerie