Po stopách moravských Lucemburků

Téma lucemburského panovnického rodu a jeho působení v zemích Koruny české, jež se stane ústředním motivem propagace lČR jako destinace poznávací turistiky u příležitosti 700. výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV., bude mít ohlas i na jižní Moravě v řadě výstav a dalších akcí.

Centrála cestovního ruchu Jižní Morava připravila k této příležitosti turistický produkt pro cestovní kanceláře i jednotlivce nazvaný Po stopách moravských Lucemburků. Jde o svého druhu katalog turistických cílů a služeb, provázející návštěvníky regionu po místech s turistickým potenciálem, významně spjatých s působením lucemburského rodu. Zájemce o poznání zavede především do Brna, kde povede jejich kroky do bývalého augutstiniánského kláštera s kostelem sv. Tomáše, v němž jsou pohřbeny ostatky lucemburských markrabat Jana Jindřicha a Jošta, na brněnské hrady Špilberk a Veveří, do starobrněnského kláštera, jehož Basilica maior ukrývá vzácný obraz Panny Marie, dar Karla IV. uctívaný jako palladium města Brna.

Ve Znojmě povedou kroky návštěvníků historickým centrem města, do míst, spojených s posledními okamžiky života císaře Zikmunda, posledního Lucemburka na českém trůně. Na Znojemsku i na Brněnsku budou mít návštěvníci možnost spatřit tradiční vinařské areály a ochutnat jejich produkci, kterou řadou svých rozhodnutí podpořil jak Karel IV., tak jeho lucemburští následovníci v roli moravských markrabat. Více na www.jizni-morava.info.