Shakespeare v Mahenově divadle: Něco za něco

Premiérou inscenace Shakespearovy „problematické“ komedie Něco za něco, kterou režíruje Martin Glaser a v níž hlavní role ztělesňují Václav Veselý (Vídeňský kníže), Martin Siničák (jeho náměstek Angelo) a Hana Tomáš Briešťanská (Isabela) Národní divadlo Brno 22. června na scéně Mahenova divadla uzavírá divadelní sezónu. 

Proč sáhli tvůrci inscenace k Shakespearovu dílu, které se hraje spíš vzácně? Možná proto, že její zápletka (Kníže Vincentio odcestoval na diplomatickou misi a v době jeho nepřítomnosti jej zastupuje náměstek Angelo, bezúhonný strážce dobrých mravů, který usiluje o pořádek ve městě a chystá se zbavit života mladého Claudia za to, že přivedl do jiného stavu Julii, s níž nebyl právoplatně sezdán. Nakonec se však sám zapřisáhlý odpůrce smilstva ukáže jako největší zhýralec, korupčník a chlípník) se místo ve Vídni, kam ji zasadil renesanční dramatik ne příliš znalý zeměpisu, mohla klidně odehrát v Brně. Kdekoli, kde „je něco shnilého v státě dánském...“

Režisér, stejně jako dramaturg Martin Sládeček, chápou a respektují dvojí tvář této hry, která není jednoznačně komedií, ani tragédií. „Zoufale v ní chybí hrdinové, stejně jako jednoznační lumpové, které by divák mohl s pocitem zadostiučinění odsoudit. Všechno je komplikovanější,“ říká Martin Sládeček. Divák, stejně jako náměstek knížete Angelo, má možnost soudit a trestat, nebo odpouštět. Dopustil by se však chyby, kdyby soudil příliš přísně, stejně jako kdyby z touhy po kladných postavách velkomyslně přehlížel poklesky lidí, kteří představují společnost. „Před námi stojí lidé, bytosti rozporuplné, jejichž základní potřeby daly vzniknout bordelům i klášterům,“ říká dramaturg.

Martin Glaser, který má za sebou již jednu inscenaci této hry v Českých Budějovicích, zdůrazňuje svoje zaujetí pro tento text jako pro „výslovně politický“, dávající příležitost k zrcadlení našeho současného světa: „Není zde ani jedna kladná postava, se kterou bychom se mohli ztotožnit. Stvořili jsme vlastně temné drama, ve kterém jsou tři komediální scény. Text jsme očesali až na samotné jádro, obsahující zápas o důstojné lidství, o pravdu, lásku, o základní hodnoty,“ vysvětluje režisér a představitelé hlavních rolí se s ním ztotožňují když oceňují konotace dramatu s reálným politickým životem současnosti.

„Všichni jsme se zamilovali do tohoto textu, kde není ani jednoznačně kladných, ani záporných postav. Co je spravedlivé, to rozhodnou diváci,“ říká režisér. Má jim k tomu napomoci také výtvarné ztvárnění inscenace (scéna Pavel Borák, kostýmy Markéta Sládečková, světelný design Martin Špetlík), zasazující děj někam do začátku minulého století, do kulis tehdy módní dekadence.

Nejbližší reprízy budou 23. června, 15. září, 5: října a 2. listopadu.
 

Fotogalerie