Startuje nový ročník soutěží Regionální potravina Jihomoravského kraje a ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2018

 Již devátým rokem Ministerstvo zemědělství uděluje značku Regionální potravina nejkvalitnějším zemědělským nebo potravinářským výrobkům, které zvítězí v krajských soutěžích. Projekt má za cíl podpořit domácí producenty lokálních potravin a motivovat zákazníky k jejich vyhledávání na pultech obchodů, na farmářských trzích či přímo u výrobců.

 Spotřebitelé mohou v současné době vybírat z celkem 420 oceněných produktů. Značka Regionální potravina oceňuje ty nejlepší výrobky z každého kraje.

Regionální agrární komora Jihomoravského kraje je vyhlašovatelem a organizátorem této soutěže v Jihomoravském kraji, rovněž i krajské potravinářské soutěže ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2018.
Zemědělský nebo potravinářský výrobek, který je předmětem žádosti o udělení značky Regionální potravina, musí být vyroben v příslušném regionu ze surovin z daného regionu, případně je-li to z objektivních důvodů nutné z tuzemských surovin. Podíl těchto surovin musí tvořit minimálně 70 %. Hlavní surovina musí být ze 100 % tuzemského původu. U ostatních surovin se uvede procentní zastoupení, včetně uvedení původu.
Odměnou pro oceněné výrobky a jejich výrobce je právo čtyři roky používat logo Regionální potravina Jihomoravského kraje. Pokud se nezmění složení a technologický postup výroby, lze vítězné logo ZLATÁ Chuť jižní Moravy 2018 a logo Chuť jižní Moravy 2018 užívat u všech dalších úspěšných výrobků trvale. Po celou dobu mají výrobci a jejich úspěšné výrobky k dispozici silnou mediální podporu a v neposlední řadě možnost prezentovat a prodávat oceněné výrobky na vybraných akcích v Jihomoravském kraji.

Více informací zjistíte na www.regionalnipotravina.cz a www.kisjm.cz