V Brně vzniká centrum přírodovědného poznání

Statutární město Brno připravuje jedinečné multivizuální centrum - Hvězdárnu a planetárium Brno -s technologicky i dramaturgicky nejmodernějšími přístupy k přírodovědnému vzdělávání, především v oboru neživé přírody. Smyslem nebude poučovat, nýbrž pozitivně motivovat, inspirovat a předvádět, že přírodní vědy jsou pro lidstvo nejen zajímavé, ale také velmi důležité.

Podoba vzdělávacích pořadů bude vycházet z moderního způsobu poznávání světa, důraz bude kladen na osobní zkušenosti a objasňování základních přírodních jevů ve vzájemných souvislostech.
Podobný formát popularizace vědy (tzv. science centra) je atraktivní jak pro žáky a studenty mateřských, základních, středních i vysokých škol, tak i pro nejširší veřejnost. Připraveny budou speciální pořady pro rodiny s dětmi, seniory a handicapované. Významná část programové nabídky bude zaměřena na incoming turistiku, kongresovou, veletržní a incentivní turistiku. Pro tuzemské i zahraniční návštěvníky bude například připraveno speciální představení věnované městu Brnu jako celku.
Projekt proměny Hvězdárny a planetária Brno sestává ze dvou fází. První, právě realizovanou, je rekonstrukce a dostavba objektu hvězdárny a planetária, díky které vznikne komplex divácky atraktivních, univerzálně využitelných prostor s řadou audiovizuálních prvků a moderní astronomickou technikou. Cílem je vytvořit takové prostředí, ve kterém návštěvníci nebudou jenom pasivními diváky, nýbrž aktivními spoluúčastníky a spolutvůrci nabízených aktivit. K tomu poslouží digitální expozice, moderní dalekohledy, interaktivní výstavy, komfortní návštěvnické zázemí i speciální pracoviště pro vysokoškolskou výuku.
Na stavební proměnu Hvězdárny a planetária Brno naváže zprovoznění digitálního projekčního systému pod polokulovitou plochou o průměru 17,5 metru. Takto vybavený sál poslouží nejen k realizaci multivizuálních představení s přírodovědnou tématikou, ale také k dalším speciálním pořadům, vzdělávacím aktivitám, kulturním počinům či k prezentaci akademických a univerzitních pracovišť, stejně jako velkých vědeckých projektů realizovaných na území města Brna, a specializovaných eventů pro sponzory a reklamní i barterové partnery. Podobných instalací je přitom na celém světě pouze dvě stě, v České republice bude tato technologie v tak atraktivní podobě využita poprvé.

Investorem celého projektu proměny klasické astronomické instituce v centrum přírodovědného vzdělávání je Statutární město Brno. Přestavba a rekonstrukce objektu je spolufinancována z Regionálního operačního programu Jihovýchod, instalace digitálního projekčního systému by měla být financována z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, části zaměřené na popularizaci vědeckého výzkumu a vývoje.
Kompletní zprovoznění vzdělávacího centra Hvězdárny a planetária Brno se předpokládá na sklonku roku 2011, resp. počátkem roku 2012. Podle předpokladu by měla roční návštěvnost tohoto centra dosáhnout 130 000 návštěvníků, z toho přibližně 50 procent budou tvořit návštěvníci z města Brna, 40 procent mimobrněnští návštěvníci a 10 procent turisté ze zahraničí.
kontaktní osoba projektu:
Mgr. Jiří Dušek, Ph.D., ředitel
Hvězdárna a planetárium brno, Příspěvková organizace
Kraví hora 2, 616 00 Brno
+420 775 35 45 55, e-mail@hvezdarna.czwww.hvezdarna.cz