Vědět a předávat – naučme se postarat o své hosty. Ikona brněnského uměleckého Parnasu Leoš Janáček.

 Jednodenním kurzem pro průvodce v cestovním ruchu, věnovaným tématu „Leoš Janáček, ikona brněnského uměleckého Parnasu" pokračovalo ve čtvrtém lednovém týdnu pilotní ověření nového projektu Centrály cestovního ruchu Jižní Morava nazvaného Vědět a předávat - naučme se dobře postarat o své hosty.

 Účastníci celodenního programu vyslechli výklad ředitele Moravského zemského muzea Dr. Martina Reissnera PhD. o významných meznících historie Brna a jižní Moravy, o multikulturním charakteru města, jehož kulturní, hospodářský i stavební rozvoj spoluurčovaly osobnosti náležející k německé, české i židovské komunitě. Mezi slavnými osobnostmi brněnské architektury, literatury, divadla, výtvarného umění a hudby měl zvláštní místo Leoš Janáček, jehož osobnost skladatele, sbormistra, učitele a agilního organizátora kulturního života dominuje tomuto vzdělávacímu bloku projektu.
Průvodci zhlédli výukový film o této osobnosti brněnského kulturního života, seznámili se s významnými místy spojenými s Janáčkovým životem a dílem, navštívili také Janáčkův památník ve Smetanově ulici, kde si prohlédli skladatelovu pracovnu s původním mobiliářem a vyslechli si komentované ukázky z Janáčkových děl, které připravil vedoucí hudebního oddělení Moravského zemského muzea Dr. Jiří Zahrádka.
V únoru bude vzdělávací projekt Vědět a předávat - naučme se dobře postarat o své hosty pokračovat pilotním ověřením tematického modulu věnovaného osobnosti prvního československého prezidenta Tomáše G. Masaryka a místům spojeným s jeho dětstvím a mládím na jižní Moravě. V březnu naváže tento specializační kurs ještě tématem péče průvodců o turisty se zdravotním handicapem. V dubnu se pak uskuteční jednodenní pilotní ověření zkráceného vzdělávacího kurzu pro pracovníky turistických informačních center a další zaměstnance služeb cestovního ruchu, přicházející denně do styku s turisty.
Projekt „Vědět a předávat - naučme se dobře postarat o své hosty" si klade za cíl zvýšit znalosti průvodců a dalších pracovníků zapojených do služeb v cestovním ruchu a zlepšit jejich pozice na pracovním trhu. Projekt Centrály cestovního ruchu Jižní Morava je spolufinancován z prostředků Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.