Vědět a předávat – naučme se postarat o své hosty - Tomáš Garrigue Masaryk a jižní Morava

Jednodenním kursem pro průvodce v cestovním ruchu, věnovaným tématu „T.G. Masaryk - syn kočího a kuchařky filozofem a prezidentem republiky" pokračovalo 28. února pilotní ověření nového projektu Centrály cestovního ruchu Jižní Morava nazvaného Vědět a předávat - naučme se dobře postarat o své hosty. 

Účastníci celodenního programu vyslechli v Hodoníně výklad ředitelky Masarykova muzea Ireny Chovančíkové o životě a díle prvního československého prezidenta a jeho dětství a jinošství na jižní Moravě. Seznámili se s Masarykovskou expozicí v hodonínském muzeu a zhlédli výukové video přibližující masarykův odkaz současným generacím politiků i občanů. Po prohlídce lokalit, spojených s pobytem Masaryka v rodném Hodoníně, navštívili průvodci Čejkovice - místo, na které Masaryk nejčastěji vzpomínal jako na místo svého šťastného dětství. Účastníci semináře si prohlédli čejkovické muzeum T.G.M., vybudované v domku, kde Masarykovi několik let bydleli. Závěr celodenního programu patřil návštěvě Hustopečí - rodiště Masarykovy matky. Zde se v doprovodu pracovníka městského muzea Michala Vejpustka vydali po Masarykovské naučné stezce. Prohlédli si budovu reálky, na které Masaryk studoval, někdejší tiskárnu Masarykova bratra Ludvíka, ve které jistý čas vycházel časopis Athenaeum, navštívili také městský hřbitov, kde jsou pochováni Masarykovi rodiče.
V březnu bude vzdělávací projekt Vědět a předávat - naučme se dobře postarat o své hosty pokračovat pilotním ověřením tematického modulu věnovaného péči průvodce o turisty se zdravotním handicapem. V dubnu se pak uskuteční jednodenní pilotní ověření zkráceného vzdělávacího kursu pro pracovníky turistických informačních center a další zaměstnance služeb cestovního ruchu, přicházející denně do styku s turisty.
Projekt „Vědět a předávat - naučme se dobře postarat o své hosty" si klade za cíl zvýšit znalosti průvodců a dalších pracovníků zapojených do služeb v cestovním ruchu a zlepšit jejich pozice na pracovním trhu. Projekt Centrály cestovního ruchu Jižní Morava je spolufinancován z prostředků Operačního programu Vzděláním ke konkurenceschopnosti.