Zahájili stavbu nového Mendeliana

Slavnostním poklepem na základní kámen nového Mendeliana - návštěvnického centra zaměřeného na zpřístupnění problematiky vědy a výzkumu v oblasti genetiky a molekulární biologie - zahájili dnes představitelé Moravského zemského muzea a statutárního města Brna stavbu v prostorách Biskupského dvora na brněnském Zelném trhu. 

Za téměř 44,2 milionu korun (z toho 85 % z rozpočtu Evropské unie a 15% ze státních prostředků) tu má být vybudováno prostředí pro posílení zájmu o vědu a výzkum zejména v oblasti genetiky. Jak připomněli ředitel Moravského zemského muzea Martin Reissner a vedoucí oddělení pro historii biologických věd MZM Jiří Sekerák, umístění moderního centra v Biskupském dvoře vychází z historických souvislostí. Moravské zemské muzeum patří mezi nejstarší instituce svého druhu v Evropě a je navíc jedinou dodnes kontinuálně fungující odbornou institucí na světě, na jejímž rozvoji a badatelském programu se aktivně podílel Gregor Johann Mendel. Pracoval v řadě odborných sekcí někdejší Hospodářské společnosti, která sídlila právě v Biskupském dvoře. V jedné ze sekcí - Přírodozkumném spolku, Mendel zveřejnil svoji objevitelskou práci o hybridech hrachu. Součástí rekonstruovaných prostor bude i zasedací historický sál Franciscea a Hospodářské komory, kde Mendel po léta pracoval. Výstavba nového Mendeliana - atraktivního světa genetiky, zahájená u příležitosti letošního 190. výročí Mendelova narození, má být ukončena v říjnu 2014.