Centrála pomáhá filmovým a televizním štábům

Filmová kancelář Jižní Morava je novou službou jihomoravské Centrály cestovního ruchu, určenou filmovým a televizním štábům.

 

Destinační společnost jižní Moravy je připravena nabídnout jim spolupráci při vyhledávání vhodných míst k natáčení filmů a dalších audiovizuálních děl na území kraje, pomoci jim při jednání s majiteli a správci místních atraktivit i s místními samosprávami, doporučit jim vhodné ubytování a další kvalitní služby pro filmové produkce. 

Prezentaci kraje a jeho charakteristiku z hlediska potřeb filmařů najdete na webové stránce české filmové komise (czech film commission) http://www.filmcommission.cz/film-friendly-regiony/detail/id/17/lg/cs, kde Centrála cestovního ruchu - Jižní Morava představuje zajímavé přírodní lokace od Národního parku Podyjí až po Moravský kras, paletu hradů, zámků a klášterů, jejichž objekty se již v minulosti osvědčily, nebo mají  všechny předpoklady stát se dějišti  nových historických filmů či pohádek. V nabídce pro inspiraci nechybí ani města se zachovalými historickými jádry, vinařské sklepní uličky, pozůstatky židovských ghett, ale ani série zajímavých technických a vojenských památek. 

Jižní Morava v celé poválečné minulosti hostila mnoho tuzemských i zahraničních produkcí. Její krajinné a architektonické reálie se staly kulisami řady úspěšných filmů, jejichž tvůrci si mohli ověřit také vstřícnost obyvatel tohoto vinorodého kraje při řešení běžných provozních problémů natáčení. O tom, že tyto konstanty trvají, se mohou přesvědčit i dnešní filmaři. Pomocnou ruku najdou ve Filmové kanceláři Jižní Morava u Ing. Moniky Perďochové (tel. +420 642 211 123, mail info@ccrjm.cz; perdochova@ccrjm.cz ).