Destinační managementy oblastí

Jihomoravský kraj věnuje rozvoji cestovního ruchu velkou pozornost. V souladu s Programem rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje 2014 – 2020 (prioritou č. 1: Fungující systém řízení a koordinace cestovního ruchu v Jihomoravském kraji a jeho turistických oblastech, opatření 1.2.: Zavádění destinačních managementů ve všech turistických oblastech Jihomoravského kraje) podporuje rozvoj systému řízení cestovního ruchu s cílem koordinace aktivit v rámci celého území kraje, maximálního využití turistického potenciálu kraje a lepšího využití finančních prostředků.

V roce 2005 byla Jihomoravským krajem, Statutárním městem Brnem a regionální kanceláří Svazu obchodu a cestovního ruchu zřízena Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. Tato je pověřena mimo jiné iniciováním spolupráce partnerů v cestovním ruchu, zaváděním destinačních managementů oblastí a vzájemnou koordinací aktivit.