Certifikace destinačních managementů oblastí (DMO) v Jihomoravském kraji

Cestovní ruch patří k významným hospodářským odvětvím a stále častěji se o něm hovoří jako o průmyslu. Doposud však chybí v České republice Zákon o cestovním ruchu, který by nastavil jeho přehledný systém řízení a financování.

Jihomoravský kraj věnuje rozvoji cestovního ruchu velkou pozornost. V souladu s Programem rozvoje cestovního ruchu Jihomoravského kraje 2014 – 2020 (prioritou č. 1: Fungující systém řízení a koordinace cestovního ruchu v Jihomoravském kraji a jeho turistických oblastech, opatření 1.2.: Zavádění destinačních managementů ve všech turistických oblastech Jihomoravského kraje) podporuje rozvoj systému řízení cestovního ruchu s cílem koordinace aktivit v rámci celého území kraje, maximálního využití turistického potenciálu kraje a lepšího využití finančních prostředků.

V roce 2005 byla Jihomoravským krajem, Statutárním městem Brnem a regionální kanceláří Svazu obchodu a cestovního ruchu zřízena Centrála cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. Tato je pověřena mimo jiné iniciováním spolupráce partnerů v cestovním ruchu, zaváděním destinačních managementů oblastí a vzájemnou koordinací aktivit.

Rada Jihomoravského kraje na své 8. Schůzi konané dne 26. 1. 2017 pověřila Centrálu cestovního ruchu – Jižní Morava, z.s.p.o. provedením certifikace destinačních managementů oblastí v turistických oblastech Jihomoravského kraje a jmenovala pracovní skupinu pro certifikaci viz Výpis usnesení v příloze č.I. Kritéria certifikace jsou obsahem přílohy II.

Žádosti o certifikaci lze podávat průběžně.

Aktualizace 19. 4. 2017: Na základě dodatečných dotazů si dovolujeme zveřejnit jejich znění včetně odpovědí na ně v dokumentu Dodatečné informace č. 1.
Aktualizace 25. 4. 2017: Na základě dodatečných dotazů si dovolujeme zveřejnit jejich znění včetně odpovědí na ně v dokumentu Dodatečné informace č. 2 a 3.

Aktualizace 27. 4. 2017: Na základě dodatečných dotazů si dovolujeme zveřejnit jejich znění včetně odpovědí na ně v dokumentu Dodatečné informace č. 4. 

Aktualizace 27. 7. 2017: Na základě Usnesení č. 2002/17/R26 došlo k úpravě Kritérií certifikace oblastních destinačních managementů (DMO) v Jihomoravském kraji, znění Kritérií po úpravách naleznete v dokumentu Kritéria certifikace_2.

Přiložené dokumenty