Dotační program Podpora vzniku destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje v roce 2017

Cílem nového dotačního programu Jihomoravského kraje je podpořit vznik destinačních organizací v turistických oblastech Jihomoravského kraje za účelem zlepšení řízení a koordinace rozvoje cestovního ruchu a zabezpečit dlouhodobou udržitelnost těchto DMO.

Veškeré informace a podmínky dotačního programu naleznete na Dotačním portálu Krajského úřadu Jihomoravského kraje, žádost je možné podávat do 31. 10. 2017.

http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/Grants/5358-506-Podpora+vzniku+destinacnich+organizaci+v+turistickych+oblastech+Jihomoravskeho+kraje+v+roce+2017.aspx