Turistická asociace Slovácko, z.s. je certifikovaným destinačním managementem pro turistickou oblast Slovácko

Na území Jihomoravského kraje došlo k první certifikaci destinačního managementu a to pro turistickou oblast Slovácko. Certifikace byla udělena žadateli Turistická asociace Slovácko, z.s. 

Na základě kontroly předložených dokumentů na 2. jednání pracovní skupiny pro certifikaci DMO v turistických oblastech Jihomoravského kraje dne 27. 7. 2017 splnila organizace Turistická asociace Slovácko, z. s. (IČ: 05671116) certifikační kritéria v plném rozsahu a je jí udělena certifikace DMO pro turistickou oblast Slovácko.