Dotace

Níže naleznete informace o připravovaných výzvách, již vyhlášených výzvách či seminářích pro žadatele.


 • Jihomoravský filmový fond vyhlásí svou první dotační výzvu

   Podporu audiovizuálního průmyslu, filmové tvorby a posílení propagace Jihomoravského kraje a města Brna prostřednictvím audiovizuálních děl má na starosti Jihomoravský filmový fond. Ve své první výzvě poskytne Fond příspěvky na hraná, animovaná a dokumentární audiovizuální díla.

  30.4.2018 více
 • Pozvánka na seminář pro žadatele Fondu malých projektů

  Dovolujeme si Vás tímto pozvat na Seminář pro žadatele k vyhlášeným 1. výzvám na předkládání žádostí o nenávratný finanční příspěvek na malý projekt v rámci Fondu malých projektů programu Interreg V-A SK – ČR, která je vyvěšena na webových stránkách www.regionbilekarpaty.cz

  10.1.2018 více
 • Neziskové projekty ze Znojemska mají letos již popáté možnost bojovat o čtvrt milionu korun

  Sportovní sdružení, kulturní spolky, ekologové a ochránci přírody či lidé v nouzi – ti všichni se letos již popáté mohou ucházet o jednorázovou finanční podporu Adfors Grant v celkové výši 250 tisíc korun. Žadatelé musí být z okresu Znojmo, kde sídlí jeden z výrobních závodů vyhlašovatele soutěže, společnosti Saint-Gobain Adfors CZ, nebo sousedního Moravského Krumlova. Společnost chce dát letos šanci zejména novým projektům a z toho důvodu také změnila pravidla soutěže. Nově tak o příspěvek nemohou znovu usilovat projekty, které v předchozích dvou ročnících zvítězily. Doposud společnost podpořila už na 29 regionálních projektů ze sociální oblasti, ekologie, kultury a sportu. Přihlášky do grantu je možné podávat prostřednictvím webových stránek společnosti, a to od začátku října 2017 do 15. ledna příštího roku.

  9.10.2017 více
 • Fond malých projektů Rakousko-Česká republika zahájen

  Dne 14. června 2017 byl vyhlášen Fond malých projektů Rakousko - Česká republika. Správcem FMP za Jihomoravský kraj je Regionální rozvojová agentura jižní Moravy.

  14.6.2017 více
 • MMR prodlužuje termín pro příjem žádostí o dotace na cestovní ruch

  Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) se rozhodlo prodloužit termín pro příjem žádostí o podporu v rámci Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech. Žadatelé tak mohou nově své projekty zasílat až do 16. ledna 2017 do 16. hodin. 

  5.1.2017 více
 • Národní program podpory cestovního ruchu v regionech – podprogram Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury CR

   Podprogram je zaměřen na podporu vzniku nové nebo rozvoj a zkvalitnění stávající infrastruktury a služeb cestovního ruchu v regionech. Je zaměřen na rozvoj aktivit, které slouží návštěvníkům případně rezidentům v rámci volnočasových aktivit.

  3.11.2016 více
1 2 3 4 Další