Dotace

Níže naleznete informace o připravovaných výzvách, již vyhlášených výzvách či seminářích pro žadatele.


 • MMR vyhlásilo výzvu na podporu cestovního ruchu

  Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo z rozhodnutí ministryně Karly Šlechtové v pořadí již druhou výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotací do Národního programu podpory cestovního ruchu pro rok 2015, podprogramu Cestování dostupné všem. Předkládat žádosti bude možné do konce června.

  5.6.2015 více
 • Dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje

  Jihomoravský kraj poskytuje ze svého rozpočtu finanční podporu žadatelům na projekty, akce či činnosti definované vyhlášenými dotačními programy.

  29.9.2014 více
 • Dotace z Národního programu podpory cestovního ruchu (2010 - 2015)

  Hlavním cílem Národního programu podpory cestovního ruchu je vytvořit nástroj, který efektivním způsobem přispěje k podpoře sociálního cestovního ruchu. Jedná se o systémovou dotaci ze státního rozpočtu poskytovanou podnikatelským subjektům na vymezené aktivity podporující sociální cestovní ruch.  

  29.9.2014 více
 • Pozvánka na seminář pro žadatele Fondu mikroprojektů OPPS ČR - SR 2007-2013

  Dovolujeme si Vás tímto pozvat na seminář pro žadatele Fondu mikroprojektů - 12. výzva OPPS ČR - SR 2007-2013, který se uskuteční dne 26. 6. 2013 od 10:00 hodin v zasedací místnosti č. 7a, budova Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5. 

  11.6.2013 více
 • Rozvoj služeb v cestovním ruchu - výzva ROPJV

  V rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod vyhlásil Úřad regionální rady výzvu v oblasti podpory 2.2 Rozvoj služeb v cestovním ruchu na předkládání projektů s žádostí o finanční příspěvek. 

  10.4.2013 více
 • Fond mikroprojektů OPPS SR-ČR 2007-2013 - 11. Výzva

  V souladu s Operačním programem přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007 -2013 a s regionální dokumentací Fondu mikroprojektů vyhlašuje vedoucí partner projektu Region Bílé Karpaty 11.výzvu v oblasti podpory 1.6 Fond mikroprojektů na předkládání žádostí o finanční příspěvek. 

  7.3.2013 více