Dotace

Níže naleznete informace o připravovaných výzvách, již vyhlášených výzvách či seminářích pro žadatele.


 • Vyhlášení 5. výzvy v oblasti podpory 3.2 OPVK

  Jihomoravský kraj jako zprostředkující subjekt vyhlásil dne 15. ledna 2013 5. výzvu žadatelům k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v oblasti podpory 3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

  22.1.2013 více
 • Vysočina a jih Moravy mohou získat půl miliardy na turistiku

  Regionální rada Jihovýchod vyhlásila dvě nové výzvy pro předkládání projektů žádajících o dotace z EU. Půl miliardy korun půjde na Vysočině a na jižní Moravě na turistiku, druhá výzva se týká vzdělávání. Dnes o tom kraj informoval v tiskové zprávě. 

  21.2.2012 více
 • Seznam projektů podpořených z fondů EU - ROP JV

  Zde nalezente seznam příjemců podpory a jejich projektů v rámci Regionálního operačního programu Jihovýchod, Prioritní osy 2 Rozvoj udržitelného cestovního ruchu.

  11.3.2010 více
 • Další schválené projekty i nové výzvy pro projekty ROP Jihovýchod

  Výbor Regionální rady Jihovýchod na svém zasedání dne (24. 6. 2009) schválil evropské dotace ve výši 363 milionů korun pro projekty rozvoje dopravy na Vysočině a projekty obou krajských měst. Současně vyhlásil nové výzvy v oblasti dopravy a schválil doplnění integrovaných plánů rozvoje měst: Brna o projekt přístrojového vybavení Úrazové nemocnice a Jihlavy o zařazení projektu výstavby alternativní kulturní scény. 

  29.6.2009 více
 • Program přeshraniční spolupráce ČR - Rakousko

  Cílem programu je podpora udržitelné přeshraniční spolupráce v programovém území. Má napomoci k urychlení socioekonomického vývoje a k silnější integraci příhraničních regionů. K dispozici je široká paleta oblastí podpory. U všech společných projektů se předpokládá soulad s principy udržitelnosti a rovných příležitostí. 

  19.6.2008 více
 • Aktuální výzvy a přehled schválených projektů ROP JV

  Již třetí kolo výzev pro předkládání projektů do Regionálního operačního programu Jihovýchod vyhlásila dne 5. května 2008 Regionální rada Jihovýchod.
   

  9.6.2008 více