Dotace

Níže naleznete informace o připravovaných výzvách, již vyhlášených výzvách či seminářích pro žadatele.


  • ROP všeobecné informace

    Řídícím orgánem pro Regionální operační program NUTS II Jihovýchod byl stanoven Úřad regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod.
     

    1.1.2008 více