Aktuální výzvy a přehled schválených projektů ROP JV

Již třetí kolo výzev pro předkládání projektů do Regionálního operačního programu Jihovýchod vyhlásila dne 5. května 2008 Regionální rada Jihovýchod.
 

Výzva č. 2.1

Oblast podpory: 2.1 rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch
Vyhlášení výzvy: 5. května 2008
Příjem žádostí: od 5. května do 7. července 2008
 
 
 
Výzva č. 2.2
 
 
Oblast podpory: 2.2 rozvoj služeb v cestovním ruchu
Vyhlášení výzvy: 5. května 2008
Příjem žádostí: od 5. května do 7. července 2008

Seznam příjemců dotace z ROP Jihovýchod k výzvě ukončené dne 29. února 2008a tabulky s projekty registrovanými do 29. 2. 2008 naleznete v příloze. 

Přiložené dokumenty